Informatiecentrum dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl

Voor Waterschap Noorderzijlvest hebben we een nieuw informatiecentrum in Delfzijl ingericht.
Dit informatiecentrum voorziet omwonenden en geïnteresseerden van meer informatie over de dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl. Ook kunnen ze hier de voortgang van het project volgen.

Er is een wand met meerdere interactieve monitoren waarop informatie over de dijk en omgeving te lezen is.

Ook is er een wand waar een plattegrond van de dijklijn te zien is. Achter deze dijk is een led-strip bevestigd welke per led programmeerbaar is. Hierdoor kan aangegeven worden waar ze met de dijk bezig zijn en waar nog niet.
In deze wand zijn ook een drietal maquettes ingebouwd. Elke maquette geeft een tijd weer en hoe er in die tijd met waterkering omgegaan werd.

Voor de kinderen is er een werkbank. Op deze werkbank kunnen zij ontdekken hoe een dijk werkt.

Gemaakt voor:
Waterschap Noorderzijlvest

In samenwerking met:
Willy van der Schuit
Helga de Graaf
deFine
OpMaat3D

Naar boven